bankovky.cz
Informace
O nás :: Informace :: El. obchod :: Nápověda
 
Stupně zachovalosti
platidel

Katalogy použité pro
specifikaci materiálu

Stupně zachovalosti papírových platidel

Papírová platidla rozdělujeme do sedmi základních stupňů. Pro přesnější určení používáme znaménka minus a plus. V praxi jde o systém podobný školnímu známkování. Takže 1- je horší než 1, ale lepší než 2+. Upouštíme od značení zachovalosti zlomkem líc / rub (např. 1-/2, 3/3), neboť praxe ukázala, že zachovalost jedné strany bankovky od druhé se nijak podstatně neliší.

N oboustranně bezvadně zachovalý exemplář, dosud neobíhající, bez jakýchkoliv přehybů, ulámaných růžků, bez skvrn, nepošpiněný UNC
0 nepatrné vady (např. ulámané růžky) bez přehybů AU
1 velmi krásný, čistý, neznatelně přeložený (nejvýš 1x) XF
2 krásný, nepatrně přeložený, nejvýše jeden ostrý přehyb v hlavním směru, další přehyby slabé; olámané rohy, menší nečistotu i nepatrné odření lze tolerovat; neprodřený či jinak poškozený (natržení nebo nastřižení není přípustné) VF
3 dobrý, průměrně zachovalý, přehyby v obou směrech, jinak bez poškození, nenatržený, průměrně pošpiněný, v místech přehybů slabě odřený, nikoliv prodřený VG
4 méně zachovalý, silněji překládaný, vydřená místa v přehybu, silněji pošpiněný, nepatrně natržený, ulámané či částečně chybějící rohy, poškozený G
5 velmi špatný, silně překládaný, silně znečištěný, silně poškozený, natržený, či dokonce roztržený, odřený, chybějící části a rohy POOR

ELEKTRIS®Jindřich Holna Nahoru